Over ons

Onze werkwijze is er op gericht om samen op zoek te gaan naar de oplossing voor beperkingen in het praktisch handelen.

Onze praktijk is niet alleen betrouwbaar en zorgvuldig, maar ook effectief in het vinden van deze oplossing.

Werkwijze

Wij komen graag bij u thuis

Tijdens de eerste afspraak nemen wij de tijd om u beter te leren kennen. Samen met u wordt de handelingsvraag vastgesteld en inventariseren wij uw mogelijkheden en beperkingen. Vervolgens bespreken wij met u hoe de behandeling verder wordt vorm gegeven.

op zoek naar een passende oplossing

De ergotherapeut ondersteunt u hierbij

De ergotherapeut staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van Ergotherapie Nederland.

Marleen Koeman

Ik ben Marleen Koeman, praktijkhouder van Ergotherapie Hoorn. Ik ben in 2013 afgestudeerd als ergotherapeut en ik heb sindsdien als zodanig werkervaring opgedaan op verschillende werkplekken, zoals in het ziekenhuis, de revalidatie, het verpleeghuis en in de eerstelijn. Door het werken met
volwassenen en ouderen op deze werkplekken heb ik veel ervaring opgedaan en weet ik dat mijn hart ligt in het werken bij cliënten aan huis. Dé plek waar handelingsproblemen worden ervaren en de plek waar ik te gast ben bij de cliënt in zijn of haar eigen omgeving.

Vanuit de praktijk werk ik bij voorkeur bij cliënten aan huis. Het werken in de eigen omgeving is voor mij de plek waar de ergotherapeutische behandeling het best tot zijn recht komt. De ervaren handelingsproblemen worden in de eigen omgeving geobserveerd en samen met de cliënt zoek ik naar een passende oplossing om het handelingsprobleem te verminderen of te verhelpen.

Het is voor mij telkens opnieuw een uitdaging om voor iedere unieke situatie een passende oplossing te vinden. De betekenisvolle dagelijkse handelingen en de omgeving zijn voor elke cliënt uniek. Dit maakt dat ik de cliënt goed wil kennen om diens normen en waarden te begrijpen en tevens wil
samenwerken aan een passende oplossing. Hierbij ga ik uit van de eigen mogelijkheden van de cliënt. Vanuit Ergotherapie Hoorn wordt voor iedere unieke situatie maatwerk geleverd.

Ik vind het belangrijk om samen te werken met andere betrokkenen rondom de cliënt om de best haalbare situatie te realiseren. Hierbij kun je denken aan andere professionals, maar ook aan familie, vrienden of andere naasten. Naast het uitvoeren van mijn vak als ergotherapeut vind ik het belangrijk om nieuwe professionals op te leiden. Vanuit mijn rol als praktijkdocent ben ik betrokken bij verschillende opleidingen waar ik onder andere les geef of studenten begeleid. Hierdoor ben en blijf ik betrokken bij de ontwikkeling van het beroep. Daarnaast blijf ik mij ontwikkelen door het volgen van scholing. Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ik ben lid van Ergotherapie Nederland.

Tenslotte ben ik moeder van vier fantastische kinderen. Met mijn lieve vriend en onze kinderen wonen we in Hoorn. Ik ken de wijken en de omgeving van Hoorn goed. Ik ben in Hoorn geboren en getogen en het was voor mij dus niet moeilijk om te beslissen dat mijn praktijk de naam van deze
mooie stad zou dragen!

Lees meer

Marleen Koeman

Ik ben Marleen Koeman, praktijkhouder van Ergotherapie Hoorn. Ik ben in 2013 afgestudeerd als ergotherapeut en ik heb sindsdien als zodanig werkervaring opgedaan op verschillende werkplekken, zoals in het ziekenhuis, de revalidatie, het verpleeghuis en in de eerstelijn. Door het werken met
volwassenen en ouderen op deze werkplekken heb ik veel ervaring opgedaan en weet ik dat mijn hart ligt in het werken bij cliënten aan huis. Dé plek waar handelingsproblemen worden ervaren en de plek waar ik te gast ben bij de cliënt in zijn of haar eigen omgeving.

Vanuit de praktijk werk ik bij voorkeur bij cliënten aan huis. Het werken in de eigen omgeving is voor mij de plek waar de ergotherapeutische behandeling het best tot zijn recht komt. De ervaren handelingsproblemen worden in de eigen omgeving geobserveerd en samen met de cliënt zoek ik naar een passende oplossing om het handelingsprobleem te verminderen of te verhelpen.

Het is voor mij telkens opnieuw een uitdaging om voor iedere unieke situatie een passende oplossing te vinden. De betekenisvolle dagelijkse handelingen en de omgeving zijn voor elke cliënt uniek. Dit maakt dat ik de cliënt goed wil kennen om diens normen en waarden te begrijpen en tevens wil
samenwerken aan een passende oplossing. Hierbij ga ik uit van de eigen mogelijkheden van de cliënt. Vanuit Ergotherapie Hoorn wordt voor iedere unieke situatie maatwerk geleverd.

Ik vind het belangrijk om samen te werken met andere betrokkenen rondom de cliënt om de best haalbare situatie te realiseren. Hierbij kun je denken aan andere professionals, maar ook aan familie, vrienden of andere naasten. Naast het uitvoeren van mijn vak als ergotherapeut vind ik het belangrijk om nieuwe professionals op te leiden. Vanuit mijn rol als praktijkdocent ben ik betrokken bij verschillende opleidingen waar ik onder andere les geef of studenten begeleid. Hierdoor ben en blijf ik betrokken bij de ontwikkeling van het beroep. Daarnaast blijf ik mij ontwikkelen door het volgen van scholing. Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ik ben lid van Ergotherapie Nederland.

Tenslotte ben ik moeder van drie fantastische kinderen. Met mijn lieve vriend en onze kinderen wonen we in Hoorn. Ik ken de wijken en de omgeving van Hoorn goed. Ik ben in Hoorn geboren en getogen en het was voor mij dus niet moeilijk om te beslissen dat mijn praktijk de naam van deze
mooie stad zou dragen!

Lees meer