Wat is ergotherapie?

Door een ziekte of een aandoening kunt u in een situatie terecht komen waarin het niet meer goed of helemaal niet meer mogelijk is om dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren. Hierbij kunt u denken aan uzelf verzorgen, het huishouden uitvoeren, het uitvoeren van hobby’s, het uitvoeren van werk of uzelf verplaatsen in en om huis. Welke activiteiten dat zijn en welke betekenis daaraan wordt gegeven is zeer persoonlijk. Het zijn vaak die activiteiten, waarbij u in staat bent regie te voeren en u voelt, dat de activiteit een onderdeel is van hoe u uiting geeft aan uzelf. De uitvoering van die specifieke activiteiten is uniek en uitgevoerd in een eigen routine.

Ergotherapie maakt het mogelijk om opnieuw dagelijkse activiteiten uit te voeren of het uitvoeren van activiteiten te kunnen behouden in de eigen omgeving van de cliënt. Ergotherapie Hoorn biedt ondersteuning aan cliënten met onder andere:

 • Ouderdomsklachten
 • Neurologische aandoeningen
 • Hersenletsel
 • Reumatische klachten
 • Vermoeidheidsklachten
 • Whiplash gerelateerde klachten
 • Oncologische klachten
 • Longproblematiek
 • Covid-19

Handelingsvragen aan de ergotherapeut zijn zeer uiteenlopend. Hebt u twijfels of u met uw vraag bij Ergotherapie Hoorn terecht kunt? Bel gerust voor meer informatie.

Lees meer

Vergoedingen

Aanmelden zonder verwijzing

U kunt zich aanmelden bij Ergotherapie Hoorn zonder verwijzing van een arts, tenzij uw zorgverzekeraar anders omschrijft in de polisvoorwaarden. Tijdens de eerste ontmoeting wordt een korte screening afgenomen om te beoordelen of er een ergotherapeutische vraag is. Er wordt tevens beoordeeld of er geen zogenaamde ‘rode vlaggen’ zijn waarvoor het van belang is eerst een arts te raadplegen. Deze screening wordt ‘Directe Toegankelijkheid Ergotherapie’ genoemd.

Aanmelden met verwijzing

Uiteraard kunt u ook terecht met een verwijzing van een arts. Er wordt altijd om een verwijzing gevraagd voor de herstelzorg na COVID-19.

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer als u een aanvullende verzekering heeft. Vraag uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.

Ergotherapie Hoorn behandelt geen cliënten met Parkinson of Parkinsonisme.

Lees meer

Specialisatie

Als gecertificeerd ASITT therapeut richt ik mij op klachten zoals duizeligheid, misselijkheid, overgevoeligheid voor prikkels als licht en geluid en aanhoudende vermoeidheid. Dit kan ontstaan als gevolg van een stoornis in de sensorische integratie na bijvoorbeeld een ongeval, een val, door iets wat u op uw hoofd heeft gekregen, door een ziekte of langdurige periode van overbelasting. De ergotherapeutische behandeling heeft als doel dat u leert compensatie strategieën toe te passen. U leert die te verweven in het dagelijks leven. Om overprikkelingsklachten te verminderen of te voorkomen leert u ook demptechnieken toe te passen. Tenslotte leert u een balans aan te brengen in wat u doet en wat u aan kunt. Voor meer informatie klikt u hier of kijkt u op de site van asitt.

Daarnaast heb ik uitgebreide scholing gevolgd in het voorkomen en verminderen van houdingsproblematiek bij ouderen. Onder houdingsproblematiek worden problemen in de sta-, zit- of lighouding bedoeld, die het gevolg zijn van te weinig houdingsverandering. De bekendste gevolgen hiervan zijn decubitus, pijn, spasme en contracturen.

Verder sta ik ingeschreven in:

 • Kwaliteitsregister Paramedici
 • Ergotherapie Nederland
Lees meer

ASITT

Sensorische integratie betekent dat de informatie van alle zintuigen goed verwerkt wordt in de
hersenen, zodat je adequaat kunt handelen. ASITT is een intake en behandelprotocol voor volwassenen waarbij er sprake is van een sensorische integratie stoornis. Het kan zijn dat uw centraal zenuwstelsel de informatie van verschillende zintuigen niet zo goed kan integreren. Letsel in het hoofd/nek gebied kan leiden tot deze chronische klachten. Het is in de praktijk gebleken dat cliënten na o.a. whiplash en contusio cerebri (hersenschudding) langdurig last kunnen blijven houden van duizeligheid, misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en/of geluid.

Klachten die vaak genoemd worden bij sensorische integratie stoornissen zijn:

 • Gevoel van onbalans/duizelig/licht in het hoofd/een raar gevoel in het hoofd
 • Misselijk of weeïg gevoel in de buik/maag/keel/of soms in het hoofd
 • Snel last hebben van licht en geluid
 • Naar worden van beweging en drukte om u heen
 • Al moe en mistig in het hoofd wakker worden
 • Problemen met geheugen en concentratie
 • Woordvindproblemen toenemend bij vermoeidheid
 • Weinig energie hebben

De sensorische integratie therapeut kan middels een intake gesprek en het afnemen van sensorische integratie test items samen met u kijken en bespreken of u klachten daadwerkelijk sensorische integratie problematiek is.

Het doel van sensorische integratie therapie:

 • U leert compensatie strategieën toe te passen en te verweven in alle aspecten van uw
  dagelijks functioneren thuis en op het werk indien mogelijk.
 • U leert balans aanbrengen in wat u kan, moet en wil.
 • U leert demptechnieken om overprikkelingsklachten te verminderen en te dempen en zo mogelijk te voorkomen.
 • U kunt gewenningsoefeningen krijgen om het proces van sensorische integratie te verbeteren waar mogelijk.

Hierdoor krijgt u meer regie over uw dagelijks leven en handelen.

Lees meer