Contact

Wij zijn regelmatig op huisbezoek en kunnen niet altijd opnemen. Wij bellen u zo snel mogelijk terug. U kunt uiteraard ook het onderstaande formulier invullen. 

Hebt u een vraag?

Hebt u een vraag over ergotherapie? Of wilt u weten of Ergotherapie Hoorn iets voor u kan betekenen?
Vul dan het formulier in. 
U kunt ook bellen of een e-mail versturen. Wij nemen spoedig contact met u op.

Wilt u liever even bellen?

E-mailadres

Openingstijden

Locatie van de praktijk

Via de volgende link kunt u de privacyverklaring lezen in pdf formaat:

https://ergotherapiehoorn.nl/wp-content/uploads/2023/11/Privacyverklaring-Ergotherapie-Hoorn-2023.pdf

Tevens kunt de privacyverklaring hieronder lezen.

Privacyverklaring:

Dit formulier beschrijft de privacyverklaring van Ergotherapie Hoorn. Hierin leest u hoe uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u hebt.
Verwerkingsverantwoordelijke

Praktijknaam: Ergotherapie Hoorn
Adres: Factorij 45 D
Postcode en plaats: 1689 AK Zwaag
Telefoonnummer: 06 – 25 17 15 41
Functionaris gegevensbescherming: Marleen Koeman
E-mailadres: info@ergotherapiehoorn.nl

Doel en wettelijke kaders voor de verwerking van uw gegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, namelijk:
o Het verwerken van uw intake en het bewaken van de voortgang van de paramedische behandeling.
o Het voeren van correspondentie met u en het verstrekken van informatie aan u.
o Het financieel afhandelen van de ergotherapeutische behandeling.
o Het aanvragen van voorzieningen.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen. Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

Door wie worden mijn gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510). Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daar op voorhand toestemming voor vragen.

De website is beveiligd met een SSL verbinding. Dit verzekert dat alle gegevens, die tussen de webserver en browser worden verstuurd, geheim blijven voor tussenliggende partijen en niet gestolen kunnen worden. Het aanmeldformulier is beveiligd tegen spam met een reCAPTCHA.

Welke gegevens worden opgeslagen en waar?

Van u worden contactgegevens, e-mailcorrespondentie en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.


Bewaartermijn van uw gegevens

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens. Na deze bewaartermijn worden uw gegevens door ons vernietigd.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:
o U hebt het recht om uw dossier in te zien.
o U hebt het recht een papier afschrift te vragen van uw dossier.
o U hebt het recht om gegevens in uw dossier te veranderen.
o U hebt het recht uw dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op e-mailadres info@ergotherapiehoorn.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

Vragen?

Neem bij vragen gerust contact op via onderstaande gegevens.

U kunt een privacyklacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer 088 – 18 05 250.

Hebt u een klacht?

Het kan voorkomen dat de ergotherapeutische behandeling niet naar wens verloopt en dat u een probleem ervaart. Wat kunt u dan doen?

Maak uw probleem eerst bespreekbaar

Bespreek uw probleem eerst met uw ergotherapeut. Misschien is er sprake van een misverstand. Vaak leidt een dergelijk gesprek al tot een oplossing.

 Maak gebruik van de klachtenprocedure

Komt u er met uw ergotherapeut niet uit of is er een goede reden om het gesprek niet aan te gaan, maak dan gebruik van de klachtenprocedure van Klachten-en geschillenregeling Paramedici. Uw ergotherapeut van Ergotherapie Hoorn is hierbij aangesloten. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht. De klachtenfunctionaris geeft ook advies over het indienen en formuleren van de klacht en zoekt naar een oplossing. Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op:
www.klachtenloketparamedici.nl.

Klachtencommissie Paramedici
Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Tel: 033-4216189

Lees meer