Aanmeldformulier Ergotherapie Hoorn
Via de volgende link kunt u de privacyverklaring lezen in pdf formaat:

https://ergotherapiehoorn.nl/wp-content/uploads/2023/11/Privacyverklaring-Ergotherapie-Hoorn-2023.pdf

Tevens kunt de privacyverklaring hieronder lezen.

Privacyverklaring:

Dit formulier beschrijft de privacyverklaring van Ergotherapie Hoorn. Hierin leest u hoe uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u hebt.
Verwerkingsverantwoordelijke

Praktijknaam: Ergotherapie Hoorn
Adres: Factorij 45 D
Postcode en plaats: 1689 AK Zwaag
Telefoonnummer: 06 – 25 17 15 41
Functionaris gegevensbescherming: Marleen Koeman
E-mailadres: info@ergotherapiehoorn.nl

Doel en wettelijke kaders voor de verwerking van uw gegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, namelijk:
o Het verwerken van uw intake en het bewaken van de voortgang van de paramedische behandeling.
o Het voeren van correspondentie met u en het verstrekken van informatie aan u.
o Het financieel afhandelen van de ergotherapeutische behandeling.
o Het aanvragen van voorzieningen.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen. Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

Door wie worden mijn gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510). Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daar op voorhand toestemming voor vragen.

De website is beveiligd met een SSL verbinding. Dit verzekert dat alle gegevens, die tussen de webserver en browser worden verstuurd, geheim blijven voor tussenliggende partijen en niet gestolen kunnen worden. Het aanmeldformulier is beveiligd tegen spam met een reCAPTCHA.

Welke gegevens worden opgeslagen en waar?

Van u worden contactgegevens, e-mailcorrespondentie en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.


Bewaartermijn van uw gegevens

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens. Na deze bewaartermijn worden uw gegevens door ons vernietigd.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:
o U hebt het recht om uw dossier in te zien.
o U hebt het recht een papier afschrift te vragen van uw dossier.
o U hebt het recht om gegevens in uw dossier te veranderen.
o U hebt het recht uw dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op e-mailadres info@ergotherapiehoorn.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

Vragen?

Neem bij vragen gerust contact op via onderstaande gegevens.

U kunt een privacyklacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer 088 – 18 05 250.